#039;ler

Taşımalı Sistem Havuzu Yapımı

Taşmalı Havuz Yapımı

Taşmalı havuzlarda havuz suyu kenarlardan taşar ve taşma kanalları vasıtasıyla denge tankı adını verdiğimiz depoda toplanır. Denge Tankında toplanan su pompalar tarafından emilerek filtre sisteminden geçirilerek filtre edilir ve tekrar havuza geri döner. Bu sistem…