При преливните басейни водата на басейна прелива от краищата и се събира в резервоара, който наричаме балансиращ резервоар през преливните канали.

Събраната в Balance Tank вода се абсорбира от помпите, преминава през филтърната система, филтрира се и отново се връща в басейна. Тази система се отличава със своята хигиеничност и привлекателност за очите.

Най-бързо замърсяващата част от водата в басейна е водната повърхност. Поради тази причина, тъй като преливните системи са проектирани да отстраняват повърхностната вода от басейна по най-бързия и практичен начин и да я изпращат в машинното отделение за почистване; Има благоприятна структура по отношение на хигиената на водата.

Тъй като нивото на водата е на горното ниво на басейна и прелива от страните на басейна, това създава "огледален ефект" и освен това басейнът изглежда по-голям от сегашните си размери.

Оставете коментар